home

70/2011 - Istotne zamówienie

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż otrzymał zamówienie na dostawę masztów flagowych oraz ram banerowych. Zamówienie opiewa na kwotę 164.781,50 zł netto (202.681,25 zł brutto). Termin realizacji dostawy to luty 2012 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu