home

67/2011 - Istotne zamówienie na maszty flagowe

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż otrzymał zamówienie od firmy z Rosji na dostawę masztów flagowych. Zamówienie opiewa na kwotę 24.741 euro (112.524,54 zł - wg średniego kursu euro z dn. 15.12.2011). Termin realizacji dostawy to styczeń 2012 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu