home

66/2011 - Istotne zamówienie na słupy oświetleniowe

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż otrzymał zamówienie na dostawę kompozytowych słupów oświetleniowych. Wartość zamówienia to 273.890,38 zł netto (336.885,17 zł brutto).
Dostawy będą realizowane w grudniu 2011 roku (na łączną wartość 95.464,48 zł brutto) i w styczniu 2012 rok (na łączna wartość: (241.420,69 zł brutto).

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu