home

63/2011 - Istotna umowa

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 8 listopada 2011 roku podpisał umowę z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej na dostawę kompozytowych słupów oświetleniowych. Wartość umowy to 449.730 zł netto. Na podstawie umowy Alumast S.A. zobowiązał się do dostarczenia słupów oświetleniowych w okresie do 30 kwietnia 2013 roku lub do wyczerpania zakontraktowanej ilości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu