home

59/2011 - Zakończenie subskrypcji akcji serii K

Zarząd ALUMAST S.A., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii K Emitenta podaje w załączniku do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji serii K.
Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu §4 ust. 1
Załączniki:
ALUMAST_Zakonczenie subskrypcji akcji serii K.pdf rozmiar: 44.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu