home

34/2012 - ALUMAST SA informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie przeciwko DZ Bank Polska

W nawiązaniu do raportu nr 32/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku Zarząd Alumast SA informuje, iż termin rozprawy, wyznaczony na dzień 3 października 2012, w sprawie dot. transakcji na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro z powództwa Alumast SA przeciwko DZ Bank Polska SA, został odwołany i wyznaczono nowy termin na dzień 11 października 2012 roku. Na rozprawie będzie kontynuowane przesłuchanie członka Zarządu Alumast SA - Pani Beaty Hut w charakterze strony.
Przesłuchanie to jest ostatnim z środków dowodowych zgodnie z k.p.c.
Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"