home

36/2012 - ALUMAST SA - powołanie spółki zależnej

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 4 października 2012 roku została powołana spółka zależna SWE Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 5.000 zł, w której Alumast objął 52% udziałów.
Nowa spółka będzie się zajmowała budowa instalacji solarnych i wiatrowych.
Drugim udziałowcem jest osoba fizyczna posiadająca głęboką wiedzę i doświadczenie związane z profilem działalności nowej spółki.
Alumast SA zgodnie z założeniami będzie dostarczała konstrukcje kompozytowe i aluminiowe - innowacyjne konstrukcje wsporcze dla ogniw fotowoltaicznych. Ten zakres prac to do 25% wartości całej inwestycji.
Dla Alumast SA to kolejny segment rynku, gdzie zaplecze techniczne i wiedza z zakresu obróbki aluminium oraz kompozytów może zostać optymalnie wykorzystana.
W ocenie Zarządu powołanie spółki SWE Sp. z o.o. istotnie wpłynie na rozwój Spółki Alumast oraz zwiększy udział marki Alumast na rynku krajowym i międzynarodowym.
Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"