home

37/2012 - ALUMAST SA posiedzenie sądu w sprawie DZ Bank Polska

Zarząd Alumast S.A. informuje, że 11 października 2012 roku o godz. 10:30 odbyła się rozprawa przed Sądem Okręgowym w Gliwicach w sprawie dotyczącej transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska S.A.
Na rozprawie kontynuowano i zakończono przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron tj. członka Zarządu Alumast SA - Pani Beaty Hut. Zakończono tym samym postępowanie dowodowe w tej sprawie, strony przedstawiły końcowe stanowiska, a Sąd zamknął rozprawę i odroczył publikację wyroku na dzień 25 października 2012 r. na godz. 9:30.
Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"