home

41/2012 - Zawarcie istotnych umów

Zarząd Alumast SA informuje, iż zawarł z niemiecką firmą następujące umowy:

-umowę współpracy i wsparcia technicznego dla Alumast SA przy projektowaniu, kalkulowania, montażu, serwisie i monitoringu systemów fotowoltaicznych dla inwestycji realizowanych na terenie Polski.
Firma niemiecka ma wieloletniego doświadczenie w zakresie realizacji tego typu inwestycji na terenie Niemiec.
Umowa ta jest również ściśle powiązana z nowo powołaną spółka SWE Sp. z o.o., której zadaniem jest budowa instalacji fotowoltaicznych m.in. z udziałem innowacyjnych kompozytowych konstrukcji wsporczych.
Ponadto jest punktem wyjścia do oferowania przez Alumast SA kompleksowych rozwiązań w zakresie modernizacji instalacji oświetleniowych z wykorzystaniem kompozytowych słupów, opraw ledowych oraz OZE, w tym szczególnie instalacji fotowoltaicznych.

-umowę dystrybucji i sprzedaży kompozytowych słupów oświetleniowych wchodzących w skład oferty produktowej Alumast SA na terenie Niemiec, a w przyszłości Szwajcarii i Austrii. Nowy partner handlowy ma wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej.

Podpisanie w/w umów istotnie wpłynie na rozwój Spółki Alumast oraz zwiększy udział marki Alumast na rynku krajowym i międzynarodowym oraz wprowadzi Spółkę w nowe, szybko rozwijające się obszary działalności związane z OZE.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu