home

31/2012 - Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska

Zarząd Alumast S.A. informuje, że na 05 lipca 2012 roku o godz. 11:45 zaplanowana została rozprawa przed Sądem Okręgowym w Gliwicach w sprawie dotyczącej transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska S.A. (sygn. akt: X GC 279/09). Na rozprawie planowano kontynuowanie i zakończenie przeprowadzania dowodu z przesłuchania stron tj. członka Zarządu Alumast SA - Pani Beaty Hut. Rozprawa została jednak odwołana z przyczyn leżących po stronie Sądu. Kolejny termin rozprawy w tej sprawie ma zostać wyznaczony przez Sąd, o czym strony zostaną powiadomione pisemnie.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu