home

29/2012 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2012 roku

Zarząd Spółki Alumast SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2012 roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki:
tresc uchwal podjetych na ZWZ w dn.28.06.2012.pdf rozmiar: 88.3 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Pobierz plik (Tresc uchwal podjetych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerca 2~.PDF)Tresc uchwal podjetych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerca 2~.PDF[tresc uchwal podjetych na ZWZ w dn.28.06.2012][ ]88 kB