home

28/2012 - Informacja dot. spłaty zobowiązań objętych układem

Zarząd Alumast SA informuje, iż zgodnie z zatwierdzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach oraz przyjętym przez wierzycieli układem Spółka uregulowała zobowiązania wobec wierzycieli, których wierzytelność nie przekraczała 5.000 zł. Zgodnie z warunkami układu wierzytelności te miały zostać uregulowana w terminie do 30 czerwca 2012 roku. Łączna kwota spłaconych wierzytelności to: 213.024,68 zł i 2.976,53 euro.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu