home

27/2012 - Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska

Zarząd Alumast S.A. informuje, że 21 czerwca 2012 roku o godz. 09:00 odbyła się rozprawa przed Sądem Okręgowym w Gliwicach w sprawie dotyczącej transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska S.A. (sygn. akt: X GC 279/09). Na rozprawie kontynuowano przeprowadzanie dowodu z przesłuchania stron tj. przesłuchano członka zarządu DZ Bank Polska SA - Panią Magdalenę Rokosz w charakterze pozwanej oraz rozpoczęto przesłuchanie członka Zarządu Alumast SA - Panią Beatę Hut w charakterze strony powodowej. Ze względu na długi czas tych przesłuchań Sąd nie zdołał zakończyć przesłuchania Pani Beaty Hut. Dowód ten ma być kontynuowany i zakończony na kolejnym terminie rozprawy wyznaczonym na 05.07.2012 r. godz.11:45. Prawdopodobne jest wydanie końcowego rozstrzygnięcia w sprawie na tym terminie.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu