home

26/2012 - Istotne zamówienie na maszty flagowe

Zarząd Alumast SA informuje, iż otrzymał zamówienie od firmy z Holandii na dostawę masztów flagowych. Zamówienie opiewa na kwotę 39.004,00 euro (167.424,67 zł - wg średniego kursu euro z dn. 15.06.2012). Termin realizacji dostawy to lipiec 2012 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu