home

25/2012 - Istotne zamówienie na słupy oświetleniowe

Zarząd Alumast SA informuje, iż otrzymał zamówienie z firmy Hefal Serwis SA na dostawę kompozytowych słupów oświetleniowych. Zamówienie opiewa na kwotę 1.267.793,18 zł netto (1.559.385,61 zł brutto). Termin realizacji zamówienia to lipiec - wrzesień 2012.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu