home

24/2012 - Istotne zamówienie na słupy oświetleniowe

Zarząd Alumast SA informuje, iż otrzymał zamówienia z hurtowni elektroinstalacyjnej z południowej Polski na dostawę kompozytowych słupów oświetleniowych na łączną wartość 173.449,20 zł netto (213.342,63 zł brutto). Termin realizacji dostaw to lipiec 2012 roku

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu