home

23/2012 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2012

Zarząd Spółki Alumast SA z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2012 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Stencel przy ul. Dworcowej 3 w Katowicach
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1 oraz § 4 ust. 2 punkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki:
Ogloszenie dot. ZWZ _28.06.2012.pdf rozmiar: 122.3 kB
Projekty uchwal ZWZ_28.06.2012.pdf rozmiar: 93.4 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu