home

20/2012 - Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 17 maja 2012 roku o godz. 10:15 odbyła się rozprawa przed Sądem Okręgowym w Gliwicach w sprawie dotyczącej transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro z powództwa Alumast S.A. przeciwko DZ Bank Polska S.A. (sygn. akt: X GC 279/09). Na rozprawie przeprowadzono częściowo dowód z przesłuchania stron tj. przesłuchano Prezesa Zarządu Zbigniewa Szkopka w charakterze strony powodowej. Ze względu na długi czas tego przesłuchania Sąd nie zdołał przesłuchać Wiceprezes Zarządu Beaty Hut oraz w charakterze strony pozwanej - Członka Zarządu DZ Bank Polska SA - Magdaleny Rokosz. Dowód z przesłuchania stron ma być kontynuowany i zakończony na kolejnym terminie rozprawy wyznaczonym na 21.06.2012 r. godz. 9:00. Prawdopodobne jest wydanie końcowego rozstrzygnięcia w sprawie na tym terminie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu