home

18/2012 - Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska

W nawiązaniu do raportu nr 17/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku Zarząd Alumast SA informuje, iż 17 maja 2012 roku odbędzie się rozprawa w sprawie dot. transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro z powództwa Alumast SA przeciwko DZ Bank Polska SA. Na rozprawie przesłuchiwani będą Członkowie Zarządu w charakterze strony. Przesłuchanie stron jest ostatnim w kolejności z środków dowodowych zgodnie z k.p.c.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu