home

17/2012 - Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 26 kwietnia 2012 roku o godz. 10:30 zaplanowane było przeprowadzenie rozprawy przed Sądem Okręgowym w Gliwicach w sprawie dotyczącej transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska S.A. Na rozprawie planowane było przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Do rozprawy jednak nie doszło z uwagi na alarm bombowy w budynku Sądu ogłoszony po godz. 10:00, co skutkowało koniecznością ewakuacji całego budynku. W tej sytuacji rozprawa została odwołania. Nie jest znany kolejny termin rozprawy, na którym będzie przeprowadzony dowód z przesłuchania obu stron. Termin ten zostanie wyznaczony przez Sąd w najbliższym czasie i przekazany stronom pisemnie, o czym Alumast S.A. poinformuje odrębnym komunikatem.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu