home

16/2012 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.04.2012

Zarząd Alumast SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 03 kwietnia 2012 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
tresc uchwal_NWZ_03.04.2012.pdf rozmiar: 47.4 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu