home

15/2012 - Informacja dot. posiedzenia sądu w sprawie zawezwania do próby ugodowej o zapłatę przez DZ Bank na rzecz Alumast odszkodowania obejmującego utracone korzyści

Zarząd ALUMAST SA informuje, że w dniu 26 marca 2012 roku w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, odbyło się posiedzenie w sprawie wniosku o zawezwanie DZ Bank Polska S.A. do próby ugodowej w sprawie o zapłatę odszkodowania w kwocie 13,9 mln zł obejmującej utracone korzyści za okres: 01.06.2009 r. - 31.03.2011 r. (sygn. akt: VIII GCo 385/11). Zawezwany DZ Bank Polska S.A. stwierdził na tym posiedzeniu, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, dlatego też Sąd stwierdził, że do zawarcia ugody nie doszło.
W związku z tym Zarząd ALUMAST SA informuje, że do 30.04.2012 r. zamierza skierować w tej sprawie pozew o zapłatę na drogę sądową.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu