home

14/2012 - Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 22 marca 2012 roku odbyła się rozprawa w sprawie dotyczącej transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska S.A. Na rozprawie planowane było przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron, który jest ostatnim w kolejności z środków dowodowych zgodnie z k.p.c. Do przesłuchania stron jednak nie doszło z uwagi na nieprawidłowości przy zawiadomieniu strony pozwanej (DZ Bank Polska S.A.). Kolejny termin rozprawy, na którym będzie przeprowadzony dowód z przesłuchania obu stron, został wyznaczony przez Sąd na dzień 26.04.2012 r.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu