home

13/2012 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.04.2012

Zarząd Spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 kwietnia 2012 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Tadeusz Kałusowski przy ul. Wałowej 29 w Wodzisławiu Śląskim
W załączeniu pełna treść ogłoszenia , projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uzasadnienie do uchwały nr 3/2012.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1 oraz § 4 ust. 2 punkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
Ogloszenie dot. NWZ _03.04.2012.pdf rozmiar: 129.3 kB
Projekty uchwal_NWZ_03.04.2012.pdf rozmiar: 37.9 kB
Uzasadnienie do uchwaly nr 3_2012 w sprawie dalszego istnienia spolki.pdf rozmiar: 38.6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu