home

12/2012 - Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 22 marca 2012 roku odbędzie się kolejna rozprawa w sprawie dot. transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro z powództwa Alumast SA przeciwko DZ Bank Polska SA. Na rozprawie przesłuchiwani będą Członkowie Zarządu Spółki Alumast SA w charakterze strony.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu