home

11/2012 - Istotne zamówienie

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 22 lutego 2012 roku otrzymał zamówienie na dostawę masztów flagowych. Zamówienie opiewa na kwotę 142.839,00 zł netto (175.691,97 zł brutto). Termin realizacji dostawy to kwiecień 2012 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu