home

7/2012 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 20 stycznia 2012 roku Pan Zbigniew Szkopek złożył rezygnację z dniem 20 stycznia 2012 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, który jednocześnie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

20 stycznia 2012 roku w skład Rady Nadzorczej została powołana, w trybie § 21 punkt 1.a. Statutu Spółki, Pani Mirosława Płużek.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się 20 stycznia 2012 roku Pani Mirosława Płużek została wybrana na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pani Mirosława Płużek jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na wydziale zarządzania jak również studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o kierunku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Posiada Dyplom Ministra Skarbu Państwa złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.
Obecnie jest Członkiem Zarządu i Dyrektorem Administracyjno-Finansowym w Spółce Hefal Serwis S.A. Pani Mirosława Płużek posiada ponad 10 letnie doświadczenie w obszarze finansów i zarządzania poprzez pełnienie funkcji zarządczych w spółkach produkcyjnych, handlowych i finansowych. Posiada również doświadczenie na stanowiskach zarządczych w funduszu private equity w strukturach grupy kapitałowej jak również spółkach notowanych na GPW.

Od dnia 20 stycznia 2012 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzą:
Pani Mirosława Płużek
Pan Adam Guz
Pan Leszek Kołoczek
Pan Witold Pierzyński
Pan Bartosz Zalewski

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu