home

6/2012 - Podpisanie umowy o wzajemnym partnerstwie

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 18 stycznia 2012 roku zawarł z firmą Hefal Serwis S.A. umowę o wzajemnym partnerstwie. W ramach umowy Spółki będą wzajemnie promować swoje produkty, świadczyć usługi w zakresie wzajemnego pozyskiwania zleceń. Spółka Alumast poprzez swoje kanały dystrybucji będzie poszerzała portfolio zamówień Spółki Hefal Serwis w obszarze infrastruktury sportowej jak i współpracy ze sferą budżetową, natomiast Spółka Hefal Serwis będzie proponować produkty Spółki Alumast dla obiektów sportowych i innych oraz będzie pozyskiwać dla Alumast zlecenia w tym obszarze działań.
Partnerstwo ww. Spółek ma zapewnić tworzenie warunków intensyfikacji sprzedaży jak również pełniejszego reprezentowania Stron na rynku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu