home

5/2012 - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku

Zarząd Alumast S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
- za IV kwartał 2011 - 14 lutego 2012
- za I kwartał 2012 - 15 maja 2012
- za II kwartał 2012 - 14 sierpnia 2012
- za III kwartał 2012 - 14 listopada 2012

Raport roczny:
- za 2011 rok - 21 maja 2012

Ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu