home

3/2012 - Istotne zamówienie

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 9 stycznia 2012 roku otrzymał zamówienie na dostawę kompozytowych słupów oświetleniowych. Zamówienie opiewa na kwotę 135.221,09 zł netto (166.321,94 zł brutto). Termin realizacji dostawy to luty 2012 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu