home

1/2012 - Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż otrzymał zawiadomienie o posiedzeniu sądu w sprawie DZ Bank S.A. w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, które ma się odbyć w dniu 25.01.2012 r. Na tym posiedzeniu będzie przesłuchiwany biegły sądowy, który wydał opinię do sprawy.

Ponadto Spółka otrzymała pismo z Sądu Okręgowego w Gliwicach o połączeniu sprawy z powództwa DZ Bank Polska S.A. przeciwko Alumast S.A. (do tej pory prowadzonej w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a po rozpoznaniu zarzutów zgłoszonych przez Alumast w odpowiedzi na pozew, przekazanej do rozpoznania przez sąd w Gliwicach) ze sprawą z powództwa Alumast S.A. przeciwko DZ Bank Polska S.A. prowadzoną w sądzie w Gliwicach do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu