home

EBI 2013

1 35/2013 - Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację 2013-12-20
2 34/2013 - Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację 2013-12-19
3 33/2013 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 2013-12-16
4 32/2013 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.12.2013 2013-12-16
5 31/2013 - Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację 2013-11-20
6 30/2013 - Podpisanie przez spółkę zależną Alumast GmbH umowy na montaż instalacji solarnej 2013-11-18
7 29/2013 - Raport kwartalny za III kwartał 2013 2013-10-31
8 28/2013 - Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2013 2013-10-29
9 27/2013 - Podpisanie listu intencyjnego 2013-10-03
10 26/2013 - Raport kwartalny za II kwartał 2013 2013-08-20
11 25/2013 - Informacja w sprawie złożonego przez Alumast pozwu przeciw DZ Bank Polska o zapłatę odszkodowania 2013-08-20
12 24/2013 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2013-08-02
13 23/2013 - Informacja o sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska dot. złożenia skargi kasacyjnej 2013-07-30
14 22/2013 - Istotne zamówienie 2013-07-25
15 21/2013 - Żądanie Akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2013-07-25
16 20/2013 - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 2013-07-25
17 19/2013 - Informacja w sprawie złożonego przez Alumast pozwu przeciw DZ Bank Polska o zapłatę odszkodowania 2013-07-25
18 18/2013 - Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację 2013-07-04
19 17/2013 - Informacja dot. złożonego wniosku o pomoc na restrukturyzację 2013-06-26
20 16/2013 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2013 2013-06-14
21 14/2013 - Raport kwartalny za I kwartał 2013 2013-05-17
22 15/2013 - Rejestracja zmian w Statucie Spółki 2013-05-17
23 13/2013 - Zmiany w składzie Zarządu 2013-05-14
24 12/2013 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2013-05-14
25 11/2013 - Raport roczny za 2012 rok 2013-04-30
26 10/2013 - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego 2013-04-26
27 9/2013 - Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska 2013-04-26
28 8/2013 - Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą 2013-04-26
29 7/2013 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.04.2013 2013-04-16
30 6/2013 - Informacja dot. posiedzenia sądu apelacyjnego w sprawie dot. transakcji terminowych z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska 2013-04-11
31 5/2013 - Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację 2013-04-11
32 4/2013 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2013-03-19
33 3/2013 - Wyznaczenie terminu rozprawy dot. złożonej apelacji od wyroku w sprawie dot. transakcji terminowych z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska 2013-03-13
34 2/2013 - Raport kwartalny za IV kwartał 2012 2013-02-19
35 1/2013 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku 2013-01-29
  • 1