home

EBI 2012

1 42/2012 - Informacja dot. struktury akcjonariatu 2012-12-13
2 41/2012 - Zawarcie istotnych umów 2012-12-10
3 40/2012 - Złożenie apelacji od wyroku w sprawie dot. transakcji terminowych z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska 2012-12-10
4 39/2012 - Raport kwartalny za III kwartał 2012 2012-11-14
5 38/2012 - ALUMAST SA informacja dot. publikacji wyroku w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska 2012-10-25
6 37/2012 - ALUMAST SA posiedzenie sądu w sprawie DZ Bank Polska 2012-10-11
7 36/2012 - ALUMAST SA - powołanie spółki zależnej 2012-10-05
8 35/2012 - ALUMAST SA złożenie wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację 2012-09-21
9 34/2012 - ALUMAST SA informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie przeciwko DZ Bank Polska 2012-09-07
10 33/2012 - Raport kwartalny za II kwartał 2012 2012-08-14
11 32/2012 - Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska 2012-08-13
12 31/2012 - Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska 2012-07-05
13 30/2012 - Wybór Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję 2012-06-29
14 29/2012 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2012 roku 2012-06-29
15 28/2012 - Informacja dot. spłaty zobowiązań objętych układem 2012-06-25
16 27/2012 - Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska 2012-06-21
17 26/2012 - Istotne zamówienie na maszty flagowe 2012-06-15
18 25/2012 - Istotne zamówienie na słupy oświetleniowe 2012-06-11
19 24/2012 - Istotne zamówienie na słupy oświetleniowe 2012-06-06
20 23/2012 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2012 2012-05-31
21 22/2012 - Raport roczny za 2011 rok 2012-05-21
22 21/2012 - Informacja dot. pozwu Alumast przeciwko DZ Bank Polska o zapłatę 15.710.756,08 zł 2012-05-18
23 20/2012 - Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska 2012-05-17
24 19/2012 - Raport kwartalny za I kwartał 2012 2012-05-15
25 18/2012 - Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska 2012-05-07
26 17/2012 - Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska 2012-04-26
27 16/2012 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.04.2012 2012-04-03
28 15/2012 - Informacja dot. posiedzenia sądu w sprawie zawezwania do próby ugodowej o zapłatę przez DZ Bank na rzecz Alumast odszkodowania obejmującego utracone korzyści 2012-03-27
29 14/2012 - Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska 2012-03-22
30 13/2012 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.04.2012 2012-03-08
31 12/2012 - Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska 2012-03-01
32 11/2012 - Istotne zamówienie 2012-02-23
33 10/2012 - Raport kwartalny za IV kwartał 2011 2012-02-14
34 9/2012 - Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska 2012-01-26
35 8/2012 - Zmiany w składzie Zarządu 2012-01-20
36 7/2012 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 2012-01-20
37 6/2012 - Podpisanie umowy o wzajemnym partnerstwie 2012-01-18
38 5/2012 - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku 2012-01-17
39 4/2012 - Notowanie akcji zwykłych na okaziciela serii K 2012-01-17
40 3/2012 - Istotne zamówienie 2012-01-10
41 2/2012 - Rejestracja akcji serii K przez KDPW 2012-01-10
42 1/2012 - Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska 2012-01-09
  • 1