home

EBI 2011

1 70/2011 - Istotne zamówienie 2011-12-20
2 69/2011 - Informacja dot. wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w spr. zapłaty przez DZ Bank Polska SA na rzecz Alumast odszkodowania za utracone korzyści 2011-12-20
3 68/2011 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i aktualna treść tekstu jednolitego Statutu ALUMAST S.A. 2011-12-19
4 67/2011 - Istotne zamówienie na maszty flagowe 2011-12-15
5 66/2011 - Istotne zamówienie na słupy oświetleniowe 2011-12-15
6 65/2011 - Raport kwartalny za III kwartał 2011 2011-11-14
7 64/2011 - Informacja dot. postępowania sądowego z powództwa DZ Bank Polska przeciwko Alumast o zapłatę 1.026.728,00 zł z tyt.rozliczenia opcji walutowych i towarowych 2011-11-11
8 63/2011 - Istotna umowa 2011-11-08
9 62/2011 - Notowanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K 2011-11-03
10 61/2011 - Przyjęcie do depozytu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K w KDPW 2011-10-28
11 60/2011 - Dookreślenie wysokości podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zakończeniem emisji akcji serii K 2011-10-26
12 59/2011 - Zakończenie subskrypcji akcji serii K 2011-10-24
13 58/2011 - Przydział akcji serii K. Dojście emisji do skutku 2011-10-19
  • 1