home

EBI 2014

1 38/2014 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.12.2014 2014-12-30
2 37/2014 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29.12.2014 – korekta uchwały 2014-12-09
3 36/2014 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2014-12-03
4 35/2014 - Zawarcie istotnej umowy 2014-12-02
5 34/2014 - Raport kwartalny za III kwartał 2014 2014-11-14
6 33/2014 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki 2014-11-14
7 32/2014 - Postanowienie sądu o wykonaniu układu sądowego przez spółkę 2014-11-07
8 31/2014 - Zamknięcie subskrypcji akcji serii L 2014-10-14
9 30/2014 - Wykonanie układu 2014-10-08
10 29/2014 - Dookreślenie wysokości podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zakończeniem emisji akcji serii L 2014-10-08
11 28/2014 - Wpływ środków z tytułu dotacji z Ministerstwa Skarbu Państwa 2014-09-29
12 27/2014 - Wpływ środków z tytułu wkładu na pokrycie akcji serii L 2014-09-23
13 26/2014 - Zawarcie umowy o udzielenie pomocy na restrukturyzację z Ministerstwem Skarbu Państwa 2014-09-12
14 25/2014 - Zawarcie umowy objęcia akcji na okaziciela serii L ze spółką Hotel Polonia Sp. z o.o. 2014-08-14
15 24/2014 - Rozwiązanie przedwstępnej umowy objęcia akcji ze spółką Hefal Serwis S.A. 2014-08-14
16 23/2014 - Raport kwartalny za II kwartał 2014 2014-08-14
17 22/2014 - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 2014-08-11
18 21/2014 - Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie udzielenia Spółce pomocy na restrukturyzację 2014-07-26
19 20/2014 - Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację 2014-07-25
20 19/2014 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 2014-07-01
21 18/2014 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2014 2014-07-01
22 17/2014 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2014-06-04
23 16/2014 - Raport roczny za 2013 rok 2014-05-28
24 15/2014 - Informacja w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska dot. odmowy przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej 2014-05-28
25 14/2014 - Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku 2014-05-15
26 13/2014 - Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację 2014-04-17
27 12/2014 - Rejestracja akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 2014-04-16
28 11/2014 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii I na rynku NewConnect 2014-04-16
29 10/2014 - Wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect 2014-04-09
30 9/2014 - Warunkowa rejestracja akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 2014-04-09
31 8/2014 - Powołanie spółki zależnej ENERGY COMPOSITES Sp. z o.o. 2014-03-06
32 7/2014 - Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację 2014-02-28
33 6/2014 - Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację 2014-02-18
34 5/2014 - Podpisanie przedwstępnej umowy objęcia akcji ze spółką Hefal Serwis S.A. 2014-02-14
35 4/2014 - Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku 2014-02-14
36 3/2014 - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 2014-02-12
37 2/2014 - Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie podjęcia przez Zarząd rozmów ze spółką Hefal Serwis S.A. w przedmiocie ewentualnego połączenia spółek 2014-02-12
38 1/2014 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku 2014-01-21
  • 1