home

EBI 2015

1 30/2015 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii L 2015-12-16
2 29/2015 - Wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku NewConnect 2015-12-09
3 28/2015 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spółki zależnej Energy Composites Sp. z o.o. 2015-11-23
4 27/2015 - Dookreślenie wysokości podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zakończeniem emisji akcji serii M 2015-11-20
5 26/2015 -Zamknięcie subskrypcji akcji serii M 2015-11-20
6 25/2015 - Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku 2015-10-29
7 24/2015 - Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 roku 2015-10-26
8 23/2015 - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 2015-08-13
9 22/2015 - Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku 2015-08-10
10 21/2015 - Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2015 roku 2015-08-05
11 20/2015 - Zmiana umowy z Autoryzowanym Doradcą 2015-07-06
12 19/2015 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej 2015-07-02
13 18/2015 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 2015-06-30
14 17/2015 - Istotne zamówienia eksportowe 2015-06-18
15 16/2015 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.06.2015 2015-06-09
16 15/2015 - Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku 2015-05-15
17 14/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2015-05-13
18 13/2015 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 2015-05-12
19 12/2015 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej 2015-05-07
20 11/2015 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 2015-05-05
21 10/2005 - Zakup nieruchomości i zawarcie umowy kredytowej 2015-04-30
22 9/2015 - Opinia Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie połączenia spółek Alumast S.A. i Hefal Serwis S.A. 2015-04-18
23 8/2015 - Rejestracja zmiana Statutu Spółki 2015-04-08
24 7/2015 - Raport roczny za 2014 rok 2015-03-31
25 6/2015 - Istotne zamówienie 2015-03-30
26 5/2015 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2015-03-03
27 4/2015 - Zawarcie ugody pozasądowej z DZ POLSKA S.A. oraz DZ BANK AG 2015-02-16
28 3/2015 - Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku 2015-02-13
29 2/2015 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku 2015-01-29
30 1/2015 - Usunięcie w rejestrze KRS wpisów dot. upadłości 2015-01-19
  • 1