home

EBI 2016

1 17/2016 - Zawarcie umowy z biegłym rewidentem Alumast Spółka Akcyjna 2016-12-30
2 16/2017 - Zmiana w składzie Zarządu Spółki Alumast Spółka Akcyjna 2016-12-19
3 15/2016 - Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku 2016-11-14
4 14/2016 - Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku 2016-08-12
5 13/2016 - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 2016-08-12
6 12/2016 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.06.2016 2016-06-10
7 11/2016 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2016-05-13
8 10/2016 - Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku 2016-05-13
9 9/2016 - Decyzja w sprawie konsolidowania sprawozdań finansowych 2016-05-05
10 8/2016 - Raport roczny za 2015 rok 2016-04-29
11 7/2016 - Zawiadomienie o wyborze oferty Alumast S.A. 2016-03-24
12 6/2016 - Podpisanie przez spółkę zależną SWE Sp. z o.o. umowy dystrybucyjnej z SolarMax Sales and Service GmbH 2016-03-16
13 5/2016 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki 2016-03-16
14 3/2016 - Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku 2016-02-12
15 2/2016 - Projekt spółki zależnej rekomendowany do dofinansowania 2016-01-26
16 1/2016 - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku 2016-01-26
  • 1