home

10/2012 - Raport kwartalny za IV kwartał 2011

Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna: § 5 punkt 4.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
Raport kwartalny za IV kwartal 2011.pdf rozmiar: 2170.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu