home

65/2011 - Raport kwartalny za III kwartał 2011

Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna: § 5 punkt 4.1. Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
Raport kwartalny za III kwartal 2011.pdf rozmiar: 250.4 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu