home

1/2013 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Zarząd Alumast SA podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
- za IV kwartał 2012 - 14 lutego 2013
- za I kwartał 2013 - 15 maja 2013
- za II kwartał 2013 - 14 sierpnia 2013
- za III kwartał 2013 - 14 listopada 2013

Raport roczny:
- za 2012 rok - 27 maja 2013

Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu