home

6/2013 - Informacja dot. posiedzenia sądu apelacyjnego w sprawie dot. transakcji terminowych z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska

Zarząd Alumast S.A. informuje, że 09 kwietnia 2013 roku o godz. 13:30 odbyła się rozprawa apelacyjna przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach w sprawie dotyczącej transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska S.A. (sygn. akt: V ACa 20/13, wcześniej sygn. Sądu Okręgowego w Gliwicach X GC 279/09). Na rozprawie rozpatrywano apelację wniesioną w sprawie przez Alumast SA. Postępowanie apelacyjne zostało zamknięte (Sąd zamknął rozprawę) a publikacja wyroku została odroczona na dzień 23 kwietnia 2013 r. godz. 11:30.
Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu