home

7/2013 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.04.2013

Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 15 kwietnia 2013 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Pobierz plik (TRESC UCHWAL NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALUMAST SA 15.04.2013.pdf)TRESC UCHWAL NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALUMAST SA 15.04.2013.pdf[treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 15.04.2013][ ]83 kB