home

10/2013 - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego

Zarząd Alumast SA informuje, iż ulega zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Spółki za 2012 rok.

Raport roczny Spółki za 2012 rok zostanie przekazany w dniu 30 kwietnia 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu