home

13/2013 - Zmiany w składzie Zarządu

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 13 maja 2013 Rada Nadzorcza powołała do Zarządu nowego Członka Zarządu Pana Radosława Łosia.

Pan Radosław Łoś jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach na wydziale Mechaniczno-Technologicznym jak również studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach na wydziale Informatyki. Posiada także wykształcenie pedagogiczne.
Wcześniej w spółce pełnił funkcję Dyrektora ds. Produkcji. Obecnie jest Członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Technicznych. Posiada duże doświadczenie w pracy w branży motoryzacyjnej, bezpośrednio związanej z procesem produkcyjnym. Kierował projektami mającymi na celu optymalizację procesu produkcyjnego, poprawę jego efektywności i jakości oraz redukcji kosztów. Posiada także doświadczenie w wdrażaniu systemu jakości oraz opracowywaniu dokumentacji technicznej.

W związku z upływem kadencji członków Zarządu na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13 maja 2013 roku została podjęta również uchwała w sprawie powołania obecnych członków zarządu (tj. Pana Zbigniewa Szkopka, Panią Beatę Hut oraz Pana Radosława Łosia) do Zarządu nowej wspólnej 3-letniej kadencji, której początek nastąpi z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, planowanego na dzień 14.06.2013 r. (tj. od 15.06.2013). Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z upływem dotychczasowej bieżącej wspólnej 3-letniej kadencji Zarządu tj. z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, planowanego na dzień 14.06.2013 r.

Skład Zarządu Alumast SA:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
Radosław Łoś - Członek Zarządu

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu