home

16/2013 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2013

Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 14 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Pobierz plik (Tresc uchwal podjetych na Walnym Zgromadzeniu w dn.14 06 2013.pdf)Tresc uchwal podjetych na Walnym Zgromadzeniu w dn.14 06 2013.pdf[treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 14.06.2013][ ]72 kB