home

18/2013 - Informacja dot. wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację

Zarząd Alumast SA informuje, iż 04 lipca 2013 roku wysłał wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydanie opinii do przedłożonego przez Spółkę wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację.
Otrzymanie pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest jednym z warunków udzielenia przez Ministerstwo Skarbu Państwa pomocy na restrukturyzację w formie dotacji w kwocie 4,8 mln zł.
Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu