home

22/2013 - Istotne zamówienie

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 24 lipca 2013 roku otrzymał zamówienie na dostawę kompozytowych słupów oświetleniowych. Zamówienie opiewa na kwotę 863.677,12 zł netto (1.062.322,86 zł brutto). Termin realizacji dostawy to sierpień/wrzesień 2013 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu

Radosław Łoś - Członek Zarządu