home

28/2013 - Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2013

Zarząd Alumast SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2013 z dnia 29.01.2013 r. dotyczącego harmonogramu przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2013 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r.
Pierwotna data publikacji raportu okresowego została wyznaczona na 14 listopada 2013 r.

Raport za III kwartał 2013 r. zostanie opublikowany 31 października 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu