home

33/2013 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Alumast SA informuje, iż 13 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast SA podjęło uchwały o:
- odwołaniu Pana Witolda Pierzyńskiego ze składu Rady Nadzorczej
- powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Cieślara, Pana Michała Góreckiego i Pana Piotra Międlara na obecną, wspólną kadencję Rady Nadzorczej tj. na okres do 27 czerwca 2017 roku

Pełny skład Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. przedstawia się następująco:
Pan Aleksander Cieślar
Pan Michał Górecki
Pan Adam Guz
Pan Leszek Kołoczek
Pan Piotr Międlar
Pani Mirosława Płużek
Pan Bartosz Zalewski

W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Pobierz plik (Dane Czlonka Rady Nadzorczej - Michal Gorecki.pdf)Dane Czlonka Rady Nadzorczej - Michal Gorecki.pdf[Dane Członka Rady Nadzorczej - Michał Górecki][01]45 kB
Pobierz plik (Dane Członka Rady Nadzorczej - Aleksander Cieslar.pdf)Dane Członka Rady Nadzorczej - Aleksander Cieslar.pdf[Dane Członka Rady Nadzorczej - Aleksander Cieślar][02]41 kB
Pobierz plik (Dane Czlonka Rady Nadzorczej - Piotr Miedlar.pdf)Dane Czlonka Rady Nadzorczej - Piotr Miedlar.pdf[Dane Członka Rady Nadzorczej - Piotr Międlar][03]40 kB