home

1/2014 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd Alumast S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku. Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
- za IV kwartał 2013 - 14 lutego 2014
- za I kwartał 2014 - 15 maja 2014
- za II kwartał 2014 - 14 sierpnia 2014
- za III kwartał 2014 - 14 listopada 2014

Raport roczny:
- za 2013 rok - 28 maja 2014

Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu
bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu